Een iPod touch herstarten

Lees hieronder hoe u een iPod touch uitschakelt en weer inschakelt.

Een iPod touch herstarten

1. Houd de bovenste knop ingedrukt tot u de schuifknop 'Zet uit' ziet.

iPod herstart

2. Versleep de schuifknop en wacht 30 seconden totdat het apparaat is uitgeschakeld.

3. Om het apparaat weer in te schakelen, houdt u de bovenste knop ingedrukt totdat u het Apple logo ziet.


Als uw iPod niet opstart

Als de iPod niet meer opstart, controleert u de stroomvoorziening. Komt u er na deze aanwijzingen nog niet helemaal uit en blijven de problemen zich voordoen? Neem dan contact op met onze support afdeling!


shop
Onderwijs